Impact of Several Types of Stresses on Short-term Memory and Apoptosis in the Hippocampus of Rats
Bo-Kyun Kim, Il-Gyu Ko, Sung-Eun Kim, Chang-Ju Kim, Jee-Sang Yoon, Hyung-Hwan Baik, Byung-Kwan Jin, Choong-Yeol Lee, Sang-Bin Baek, Mal-Soon Shin
Int Neurourol J. 2013;17(3):114-120.   Published online 2013 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.5213/inj.2013.17.3.114
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Systemic health effects of noise exposure
Li Yang, Daniel E. Gutierrez, O’neil W. Guthrie
Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B.2024; 27(1): 21.     CrossRef
Amorphous selenium inhibits oxidative stress injury of neurons in vascular dementia rats by activating NMDAR pathway
Mo-li Zhu, Jie Zhang, Li-juan Guo, Rui-zhu Yue, Shan-shan Li, Bao-yue Cui, Shuang Guo, Qian-qian Niu, Ya-nan Yu, Huan-huan Wang, Lin Yang, Ya-ling Yin, Shuang-xi Wang, He-qin Zhan, Zhi-tao Gao, Peng Li
European Journal of Pharmacology.2023; 955: 175874.     CrossRef
The hearing hippocampus
Alexander J. Billig, Meher Lad, William Sedley, Timothy D. Griffiths
Progress in Neurobiology.2022; 218: 102326.     CrossRef
Relationship of Pain Catastrophizing With Urinary Biomarkers in Women With Bladder Pain Syndrome
Alex Soriano, Antoinette Allen, Anna P. Malykhina, Uduak Andy, Heidi Harvie, Lily Arya
Female Pelvic Medicine & Reconstructive Surgery.2021; 27(12): 746.     CrossRef
Moderate noise associated oxidative stress with concomitant memory impairment, neuro-inflammation and neurodegeneration
Manish Shukla, Kumar Vyonkesh Mani, Deepshikha, Sangeeta Shukla, Neeru Kapoor
Brain, Behavior, & Immunity - Health.2020; 5: 100089.     CrossRef
Seasonal Variation of Overactive Bladder Symptoms in Female Patients
Bum Sik Tae, Tae Yong Park, Byeong Jo Jeon, Hong Chung, Young Hoon Lee, Jae Young Park, Jae Hyun Bae, Hoon Choi
International Neurourology Journal.2019; 23(4): 334.     CrossRef
Exercise and Neuroinflammation in Health and Disease
Dae-Yun Seo, Jun-Won Heo, Jeong Rim Ko, Hyo-Bum Kwak
International Neurourology Journal.2019; 23(Suppl 2): S82.     CrossRef
Berberine Ameliorates Brain Inflammation in Poloxamer 407-Induced Hyperlipidemic Rats
Mia Kim, Tae-Woon Kim, Chang-Ju Kim, Mal-Soon Shin, Minha Hong, Hye-Sang Park, Sang-Seo Park
International Neurourology Journal.2019; 23(Suppl 2): S102.     CrossRef
The Role of Amnesia Caused by Cerebral Hypoperfusion on Depression-Like Behavior in Male Wistar Rats
Ashkan Divanbeigi, Mohammad Nasehi, Sepideh Amiri, Mohammad Reza Zarrindast
The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam.2019; 8(1): 42.     CrossRef
Vitamin B6 prevents isocarbophos-induced vascular dementia in rats through N-methyl-D-aspartate receptor signaling
Peng Li, Mo-Li Zhu, Guo-Pin Pan, Jun-Xiu Lu, Fan-Rong Zhao, Xu Jian, Li-Ying Liu, Guang-Rui Wan, Yuan Chen, Song Ping, Shuang-Xi Wang, Chang-Ping Hu
Clinical and Experimental Hypertension.2018; 40(2): 192.     CrossRef
Neuroprotective effects of sildenafil against oxidative stress and memory dysfunction in mice exposed to noise stress
Hu Erxidan Sikandaner, So Young Park, Min Jung Kim, Shi Nae Park, Dong Won Yang
Behavioural Brain Research.2017; 319: 37.     CrossRef
Xiaoyaosan exerts anxiolytic-like effects by down-regulating the TNF-α/JAK2-STAT3 pathway in the rat hippocampus
Xiao-Juan Li, Qing-Yu Ma, You-Ming Jiang, Xiao-Hui Bai, Zhi-Yi Yan, Qun Liu, Qiu-Xia Pan, Yue-Yun Liu, Jia-Xu Chen
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Identification of cold-responsive miRNAs in rats by deep sequencing
Li Zhen, Wenjin Guo, Mengling Peng, Yanzhi Liu, Shucheng Zang, Hong Ji, Shize Li, Huanmin Yang
Journal of Thermal Biology.2017; 66: 114.     CrossRef
Loud Noise Exposure Produces DNA, Neurotransmitter and Morphological Damage within Specific Brain Areas
Giada Frenzilli, Larisa Ryskalin, Michela Ferrucci, Emanuela Cantafora, Silvia Chelazzi, Filippo S. Giorgi, Paola Lenzi, Vittoria Scarcelli, Alessandro Frati, Francesca Biagioni, Stefano Gambardella, Alessandra Falleni, Francesco Fornai
Frontiers in Neuroanatomy.2017;[Epub]     CrossRef
Mitochondrial impairment, apoptosis and autophagy in a rat brain as immediate and long-term effects of perinatal phencyclidine treatment — influence of restraint stress
Gordana Jevtić, Tatjana Nikolić, Aleksandar Mirčić, Tihomir Stojković, Milica Velimirović, Vladimir Trajković, Ivanka Marković, Alexander M. Trbovich, Nevena V. Radonjić, Nataša D. Petronijević
Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry.2016; 66: 87.     CrossRef
Subchronic exposure of benzo(a)pyrene interferes with the expression of Bcl-2, Ki-67, C-myc and p53, Bax, Caspase-3 in sub-regions of cerebral cortex and hippocampus
Jianlong He, Xiaoying Ji, Yongfei Li, Xiaochang Xue, Guodong Feng, Huqin Zhang, Huichun Wang, Meilii Gao
Experimental and Toxicologic Pathology.2016; 68(2-3): 149.     CrossRef
Chronic administration of isocarbophos induces vascular cognitive impairment in rats
Peng Li, Ya‐Ling Yin, Mo‐Li Zhu, Guo‐Pin Pan, Fan‐Rong Zhao, Jun‐Xiu Lu, Zhan Liu, Shuang‐Xi Wang, Chang‐Ping Hu
Journal of Cellular and Molecular Medicine.2016; 20(4): 731.     CrossRef
Chronic restraint increases apoptosis in the hippocampus of rats with high responsiveness to fear stimuli
Małgorzata Lehner, Aleksandra Wisłowska-Stanek, Anna Skórzewska, Adam Płaźnik
Neuroscience Letters.2015; 586: 55.     CrossRef
Flupirtine attenuates chronic restraint stress-induced cognitive deficits and hippocampal apoptosis in male mice
Pengcheng Huang, Cai Li, Tianli Fu, Dan Zhao, Zhen Yi, Qing Lu, Lianjun Guo, Xulin Xu
Behavioural Brain Research.2015; 288: 1.     CrossRef
Physical Exercise Alleviates Health Defects, Symptoms, and Biomarkers in Schizophrenia Spectrum Disorder
Trevor Archer, Richard M. Kostrzewa
Neurotoxicity Research.2015; 28(3): 268.     CrossRef
Effect of Beta-Asarone on Impairment of Spatial Working Memory and Apoptosis in the Hippocampus of Rats Exposed to Chronic Corticosterone Administration
Bombi Lee, Bongjun Sur, Seong-Guk Cho, Mijung Yeom, Insop Shim, Hyejung Lee, Dae-Hyun Hahm
Biomolecules & Therapeutics.2015; 23(6): 571.     CrossRef
Anti-Apoptotic Protein Bcl-xL Expression in the Midbrain Raphe Region Is Sensitive to Stress and Glucocorticoids
Galina T. Shishkina, Tatyana S. Kalinina, Veta V. Bulygina, Dmitry A. Lanshakov, Ekaterina V. Babluk, Nikolay N. Dygalo, Michael Bader
PLOS ONE.2015; 10(12): e0143978.     CrossRef
Adenosine A2A-receptor agonist polydeoxyribonucleotide promotes gastric ulcer healing in Mongolian gerbils
Jung Won Jeon, Joung Il Lee, Hyun Phil Shin, Jae Myung Cha, Kwang Ro Joo, Sang-Hoon Kim, Il-Gyu Ko, Jun-Jang Jin, Sung-Eun Kim, Chang-Ju Kim
Animal Cells and Systems.2014; 18(6): 399.     CrossRef
Dexmedetomidine, α2-adrenoceptor agonist, does not induce apoptosis in the brachial plexus of rats
Jin-Hee Han, Dong-Ok Kim, Jae-Woo Yi, Sung-Wook Park, Wha-Ja Kang, Young-Kyoo Choi, Sang-Hoon Kim, Il-Gyu Ko, Jun-Jang Jin, Sung-Eun Kim, Chang-Ju Kim
Animal Cells and Systems.2014; 18(6): 407.     CrossRef
Treadmill exercise inhibits hippocampal apoptosis through enhancing <italic>N</italic>-methyl-D-aspartate receptor expression in the MK-801-induced schizophrenic mice
Jin Woo Chung, Jin-Hee Seo, Sang-Bin Baek, Chang-Ju Kim, Tae-Woon Kim
Journal of Exercise Rehabilitation.2014; 10(4): 218.     CrossRef