Relationship Between Chronic Periodontitis and Lower Urinary Tract Symptoms/Benign Prostatic Hyperplasia
Hana Hyun, Yeon Won Park, Young Chol Kwon, Byeng Ken Cho, Jun Ho Lee
Int Neurourol J. 2021;25(1):77-83.   Published online 2021 Jan 19
DOI: https://doi.org/10.5213/inj.2040072.036
Citations to this article as recorded by
  Crossref logo
Evaluation of bi-directional causal association between periodontitis and benign prostatic hyperplasia: epidemiological studies and two-sample mendelian randomization analysis
Haotian Wei, Guangjie Tian, Shendan Xu, Yaqi Du, Minting Li, Yonglan Wang, Jiayin Deng, Changyi Quan
Frontiers in Genetics.2024;[Epub]     CrossRef
Photodynamic Therapy in Non-Surgical Treatment of Periodontitis: A Systematic Review and Meta-Analysis
Alessia Pardo, Andrea Butera, Angela Giordano, Simone Gallo, Maurizio Pascadopoli, Andrea Scribante, Massimo Albanese
Applied Sciences.2023; 13(2): 1086.     CrossRef
Hesperidin ameliorates benign prostatic hyperplasia by attenuating cell proliferation, inflammatory response, and epithelial-mesenchymal transition via the TGF-β1/Smad signaling pathway
Hyo-Jung Kim, Bo-Ram Jin, Hyo-Jin An
Biomedicine & Pharmacotherapy.2023; 160: 114389.     CrossRef
Traditional Chinese Medicine Danzhi qing'e decoction inhibits inflammation-associated prostatic hyperplasia via inactivation of ERK1/2 signal pathway
Yang Liu, Rui Shao, Tongchuan Suo, Junjie Zhu, Erwei Liu, Yajing Wang, Lin Miao, Xiumei Gao
Journal of Ethnopharmacology.2023; 309: 116354.     CrossRef
Interconnections between urolithiasis and oral health: a cross-sectional and bidirectional Mendelian randomization study
Jin-Zhou Xu, Jian-Xuan Sun, Lin-Tao Miao, Si-Han Zhang, Wen-Jie Wang, Chen-Qian Liu, Qi-Dong Xia, Jun-Lin Lu, Peng Zhou, Yong-Man Lv, Yang Xun, Wei Guan, Lei Cui
Frontiers in Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
A Cross-Sectional Study for Association between Periodontitis and Benign Prostatic Hyperplasia Using the Korean Genome and Epidemiology Study Data
Soo-Hwan Byun, Chanyang Min, Woojin Bang, Byoung-Eun Yang, Seok Jin Hong, Sang Chul Park, Hyo Geun Choi
Coatings.2022; 12(2): 265.     CrossRef
The Relationship Between Lower Urinary Tract Symptoms and Osteoarthritis Symptoms Among Vendors in a Conventional Market
Hyo Jeong Song, M. Danet Lapiz Bluhm, Moonju Lee, Hyung Ji Kim, Hong Sang Moon
International Neurourology Journal.2022; 26(1): 37.     CrossRef
Lower Urinary Tract Symptoms With a View Beyond the Bladder and Prostate
Su Jin Kim
International Neurourology Journal.2022; 26(2): 85.     CrossRef